Arbobutler

Diensten

Dit is wat we doen.

Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Soms wordt verzuim complex en heb je hulp nodig van Arbodeskundigen die met je meedenken en je helpen bij de juiste vervolgstap. Bijvoorbeeld doordat de medische beperkingen langer duren dan verwacht of wanneer een medewerker vaker verzuimt dan normaal. Wij komen naast je zitten.

Manueeltherapie

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een re-integratieproces dreigt vast te lopen of wanneer er twijfel is of het eigen werk wel duurzaam haalbaar is kan het goed zijn om aanvullend onderzoek en advies in te winnen bij een Arbeidsdeskundige.

Bewegen en ontspannen

Impactanalyse WGA ERD

Het WGA-stelsel wordt ingrijpend aangepast. Deze aanpassingen kunnen een grote impact hebben op uw organisatie. Arbobutler adviseert u graag over de gevolgen van deze aanpassingen en de mogelijkheden die er voor uw organisatie zijn.

 

Cyclus duurzame inzetbaarheid

Cyclus Duurzame Inzetbaarheid

Een optimaal werkvermogen leidt tot duurzame inzetbaarheid. Met het inzetten van onze Cyclus Duurzame Inzetbaarheid krijg je een goed beeld van het werkvermogen van jouw medewerkers en de organisatie als geheel. De CDI is tevens het instrument waarmee de RIE, het PMO en alle Interventies samenkomen in een goed gezondheidsbeleid.

Werkvermogenscan

Met de Werkvermogenscan krijgt u een goed beeld van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Een wetenschappelijk onderbouwd instrument waarmee alle verdiepingen van het huis van werkvermogen nauwkeurig in kaart worden gebracht. Individueel, van uw medewerker maar ook van afdelingen of van de organisatie in zijn geheel.

Risico-inventarisatie & Evaluatie

De RIE is een systematisch onderzoek naar de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De RI&E is een wettelijk verplicht onderzoek dat iedere werkgever met personeel moet laten uitvoeren.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO)

Het PMO geeft inzicht in de gezondheid van het bedrijf en draagt bij aan gezondheidspromotie. Leefstijl, werkomstandigheden en de thuissituatie, het is allemaal van invloed op iemands werkvermogen en welzijn.

PAGO en PMO

Mediation

Wanneer je samen niet meer uit een conflict komt biedt Mediation vaak een oplossing. Onder begeleiding van een onafhankelijke mediator ga je met elkaar op zoek naar het gemeenschappelijk belang en een optimale, duurzame oplossing.

Werkvermogenscan

Uitvoering Eigenrisicodragerschap Ziektewet

Als u als werkgever besluit om eigen risicodrager Ziektewet (ZW) te worden dan betekent dit dat u verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van de ZW. Wij helpen u concreet bij het formuleren van beleid, het opstellen van een handboek ZW en het inrichten van de processen.

Training & Workshop

Arbobutler verzorgt verschillende trainingen en workshops op het gebied van het verbeteren van werkvermogen en verzuimbegeleiding. Dit doen we voor werkgevers, leidinggevenden en medewerkers. De trainingen kunnen bij jullie in-house plaatsvinden of bij ons op locatie.

Wat kan Arbobutler voor u betekenen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53
  • LinkedIn

Stuur een bericht