Arbobutler

Cyclus Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

De Cyclus Duurzame Inzetbaarheid (CDI) geeft een goed beeld van het werkvermogen van medewerkers, van afdelingen en van de organisatie in zijn geheel. Een wetenschappelijk onderbouwd instrument waarmee alle verdiepingen van het huis van werkvermogen nauwkeurig in kaart worden gebracht, doelstellingen en interventies worden geborgd en resultaten worden gemeten.

Werkvermogenscan, RI&E en PMO

De eerste stap in de cyclus bestaat uit de Werkvermogensscan en de RIE. 2 specifieke meetinstrumenten die een helder inzicht geven over inzetbaarheid en eventuele risico's ten aanzien van werk en werkomgeving. Ook kan het PMO/PAGO in deze stap worden ingezet om specifieke gezondheidsaspecten in kaart te brengen.

Resultaten Cyclus duurzame inzetbaarheid

In stap 2 worden de uitkomsten van het onderzoek gerapporteerd. Individueel aan de medewerker en op groepsniveau voor jou als werkgever. Uiteraard is de informatie volgens de privacywetgeving samengesteld en geanonimiseerd zodat er geen individuele resultaten herleidbaar zijn. Met deze uitkomsten kunnen jullie allebei direct en praktisch aan de slag met het formuleren van Doelstellingen en een Plan van Aanpak om het werkvermogen duurzaam te verbeteren.

Uitvoeren plan van aanpak

In stap 3 gaan jullie het plan uitvoeren. De medewerker doet zelf met behulp van zijn eigen online platform wat wij beschikbaar stellen. Op dit platform krijgt hij of zij hulp van onze professionals bij vragen of als coaching gewenst is. Als werkgever beschik je ook over een organisatieplatform waarmee je in deze stap aan de slag gaat met het concreet uitvoeren van acties op organisatieniveau. Denk hierbij aan managementontwikkeling, leefstijl, werkklimaat, etc. En als je hier hulp bij nodig hebt komen we weer naast je zitten om te helpen.

Meten = weten

Stap 4 is hartstikke belangrijk want hierbij gaan we weer samen meten of de inspanningen hebben geleid tot het halen van de organisatiedoelstellingen. Als dat zo is dan heffen we het glas en kijken we hoe we dit nog verder kunnen verbeteren en duurzaam kunnen krijgen. Als het nog niet gelukt is gaan we opzoek naar het waarom en scherpen we het onderzoek van stap 1 aan om de doelen en acties beter af te stemmen op de behoefte van de organisatie.

Partner Nationaal Inzetbaarheidsplan

Arbobutler en de ENRGY in Businessgroep zijn één van de partners van het Nationaal Inzetbaarheidsplan. Het NI-plan is een lerend netwerk van bedrijven op het gebied van Duurzame inzetbaarheid en een initiatief van TNO, Stichting Kroon op het Werk en Werk van NU. Ons motto is: kennis delen is kennis vermenigvuldigen.

Bekijk ook onze andere diensten

Offerte aanvragen? Afspraak maken?

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53
  • LinkedIn

Stuur een bericht