Arbobutler

Impactanalyse WGA ERD

Een belangrijk besluit

Het WGA-stelsel wordt ingrijpend aangepast per 2017. Deze aanpassingen kunnen een grote impact hebben op uw organisatie. Arbobutler adviseert u graag over de gevolgen van deze veranderingen en de mogelijkheden die er voor uw organisatie zijn.

Wat verandert er per 1 januari 2017?

  1. De WGA-lasten voor tijdelijke en vaste dienstverbanden worden samengevoegd
  2. Teruggaan naar UWV tegen een minimumpremie is niet meer mogelijk voor (middel)grote werkgevers
  3. Wordt u eigenrisicodrager? Dan hoeft u geen financiering meer te treffen voor de lopende uitkeringen en de zieke (ex) werknemers. De zogenaamde staartlasten blijven achter bij UWV

Waarom u nu actie moet ondernemen

U moet actief een keuze maken of u eigenrisicodrager wilt worden of blijven voor het totale WGA-risico. Maakt u geen beslissing voor 1 oktober 2016? Dan bent u vanaf 2017 geen eigenrisicodrager en voor de WGA ‘verzekerd’ bij UWV. Keert u terug naar UWV? Dan bent u verplicht voor 3 jaar verzekerd bij UWV.

Wat kan Arbobutler voor u betekenen?

Een weloverwogen besluit over dit langdurige risico is erg belangrijk. Arbobutler adviseert u graag bij dit vraagstuk. In ons advies staan wij stil bij de financiële gevolgen, maar ook bij de inzet van dienstverlening. Het inzetten van dienstverlening kan leiden tot een lagere instroom en snellere re-integratie. Wij helpen wij bij de keuze om eigenrisicodrager te worden of te blijven, of toch te ‘verzekeren’ bij UWV.

Meer informatie?

Het is lastige materie. Daarom willen wij u goed voorlichten. Neem kostenloos deel aan een van onze informatiesessies op 12 of 14 juli. Aanmelden kan via Fenna van Raaij via f.van.raaij@arbobutler.nl en 020-4687453.

Neem direct contact op

  • LinkedIn

Stuur een bericht