Arbobutler

Risico-inventarisatie & Evaluatie

RI&E

Als onderdeel van een goed gezondheidsbeleid vormt de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) feitelijk het startpunt van een cyclus waarmee het werkvermogen duurzaam kan worden verbeterd. Door eerst goed te kijken naar de mogelijke risico's die uw medewerkers lopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden kun je als werkgever namelijk tijdig beleid aanpassen of de juiste interventie inzetten om problemen te voorkomen. De RI&E is een wettelijk verplicht onderzoek dat iedere werkgever met personeel met een zekere regelmaat moeten laten uitvoeren.

Uitvoering RI&E

Arbobutler helpt werkgevers met de uitvoering van de RI&E. Een systematisch onderzoek naar de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor medewerkers Ook bij het in kaart brengen van deze risico's maakt Arbobutler gebruik van het Huis van Werkvermogen. Wij zorgen er voor er een dynamisch werkdocument ontstaat waarmee een organisatie inzicht heeft in de feitelijke én de gewenste arbeidsomstandigheden met concrete aandachtspunten en maatregelen om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

ENRGY

Arbobutler werkt voor de uitvoering van de RI&E samen met het zusterbedrijf ENRGY, onderdeel van de ENRGY in Business GroupDe specialisten van ENRGY voeren de risico-inventarisatie & -evaluatie op prettige en professionele wijze uit. U krijgt inzichtelijk waar arbeidsrisico's liggen en advies hoe deze op te lossen.

Bekijk ook onze andere diensten

Offerte aanvragen? Afspraak maken?

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53
  • LinkedIn

Stuur een bericht