Arbobutler

Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Wanneer een medewerker uitvalt is dat vervelend. In de eerste plaats voor de medewerker, maar ook voor de werkgever. Meestal voelen werkgever en medewerker allebei het grote gezamenlijke belang om zo snel mogelijk weer lekker aan het werk te zijn en waarde toe te voegen aan de organisatie. In de regel zijn werknemer en werkgever wat ons betreft dan ook prima in staat om samen afspraken te maken rond verzuim en re-integratie.

Deskundige Arbodienst

Soms wordt verzuim echter complex, bijvoorbeeld doordat de medische beperkingen langer duren dan verwacht, wanneer een medewerker vaker verzuimt dan normaal of als er andere factoren een rol spelen waardoor een medewerker onnodig lang wegblijft van zijn werk. Je hebt dan als werkgever en als werknemer hulp nodig van een deskundige die met je meedenkt en je concreet helpt met de juiste vervolgstap.

Werkvermogenspecialist

Dat is het moment waarop je contact opneemt met de werkvermogenspecialist. De werkvermogenspecialist is jullie vaste contactpersoon en de specialist in alle gedragscomponenten van verzuim. In de eerste plaats luistert de werkvermogenspecialist goed naar de hulpvraag en maakt deze concreet aan de hand van het Huis van Werkvermogen. Hij of zij maakt hierbij goed onderscheid tussen medische-, persoonsgebonden- en sociale factoren en besluit vervolgens samen met de leidinggevende en werknemer wat de beste vervolgstap is.De werkvermogenspecialist bewaakt de wettelijke stappen (Wet verbetering Poortwachter) en coacht de leidinggevende bij het voeren van de regie over het dossier.

Bedrijfsarts

Wanneer er onduidelijkheid is over de medische beperkingen kan direct of via de werkvermogenspecialist de ándere verzuimspecialist van Arbobutler worden ingezet: de Bedrijfsarts. De bedrijfsarts is een echte dokter die goed luistert, onderzoekt en in overleg met andere behandelaars een helder advies geeft over de belastbaarheid van de medewerker. De bedrijfsarts heeft hierbij ook oog voor belemmeringen die zich op de andere verdiepingen van het Huis van Werkvermogen bevinden en adviseert over interventies die bijdragen aan de re-integratie.

Teamwork

De bedrijfsarts en de werkvermogenspecialist vormen een hecht team die samen in staat zijn om werkgever en werknemer te helpen bij het oplossen van alle verzuimvraagstukken. Beide professionals zijn hoogopgeleid en sterke communicators. In de begeleiding zijn ze "hard op de zaak en zacht op de persoon" en creatief in het bedenken van oplossingen.
Maak kennis met onze mensen!>>

Verzuimregistratie

Om verzuimbegeleiding efficiënt en goed te kunnen borgen maken we gebruik van een verzuimregistratiesysteem. Dit systeem biedt de mogelijkheid voor alle betrokkenen in een verzuimdossier om, binnen hun eigen autorisatieniveau, informatie te lezen, toe te voegen of te bewerken. Daarbij biedt het verzuimsysteem volop mogelijkheden voor specifieke managementrapportages of koppeling met uw personeelsinformatiesysteem. Het systeem is volledig ontwikkeld en gecertificeerd volgens de wettelijke vereisten rond de bescherming van persoonlijke gegevens.

Bekijk ook onze andere diensten

  • LinkedIn

Stuur een bericht