Arbobutler

Trainingen en workshops

Training: Verzuimmanagement

verzuimmanagement voor leidinggevenden

Wij helpen leidinggevenden om goed te kunnen handelen in zelfs de meest moeilijke verzuimsituaties. Met behulp van deze praktische en inspirerende training leert iedere leidinggevende de kennis en vaardigheden om gesprekken te voeren die leiden tot werkhervatting, een gezonde cultuur en duurzame inzetbaarheid.

Health check

Kennissessie: wijziging Arbowet 2017

Op 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbowet in werking. De aanleiding voor deze wetswijziging zijn veranderingen op de arbeidsmarkt en de toenemende focus van de overheid op de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Daarnaast zijn er belangrijke aanscherpingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Werkplekonderzoek (WPO)

Workshop: Bouwen aan werkvermogen

Een workshop waarmee medewerkers zelf op een interactieve en leuke manier leren hoe zij zelf de voorwaarden kunnen creëren voor een duurzaam en bevlogen carrière.

Fysiotherapie

Workshop: Stress de baas

Stress is een positieve drijfveer die ervoor zorgt dat we bergen kunnen verzetten. Helaas slaat het soms een beetje door en krijg je er last van... Met behulp van de workshop Stress de baas helpen we je met het aanleren van praktische handvatten om iedere dag hard maar gezond te blijven werken.

Workshop: Gezond werken met een beeldscherm

Dat de hele dag achter een beeldscherm niet goed voor je is wist je al. Toch doen we dit vaak een groot deel van de dag. Een workshop vol praktische adviezen om je werk zo te organiseren dat het leuk en gezond blijft.

Werkvermogenscan

Training: Tijd Maken

Tijd maken bestaat natuurlijk niet. Het is er. Tijd benutten, dat is de kunst. We willen succesvol zijn in minder uren én voldoende ruimte hebben voor belangrijke zaken zoals familie, sport en hobby's. Hoe? Dat leer je in de training Tijd Maken.

Workshops en trainingen

Workshop: Modernisering Ziektewet

De financiële belangen zijn groot en het is belangrijk om te weten wat deze wet voor een bedrijf betekent. Centraal in deze kennissessie staat het vergroten van de kennis over deze wetgeving en de gevolgen hiervan voor het bedrijf.

Manueeltherapie

Cursus: Bedrijfshulpverlening (BHV)

BHV en herhaling BHV

De wet schrijft voor dat elke werkgever bedrijfshulpverlening moet organiseren om de gevolgen van ongevallen en andere calamiteiten zoveel mogelijk te beperken. Een bedrijfshulpverlener dient een opleiding te volgen en deze te herhalen om de BHV-taken goed uit te kunnen voeren.

Cursus: EHBO

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. De opleiding Eerste Hulp Bij Ongelukken leidt mensen op om op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan slachtoffers. Ook bieden we EHBO cursus voor hen die met kinderen werken.

Verzuimbegeleiding

Training: Preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker. De training Preventiemedewerker geeft de deelnemer inzicht in de verschillende taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen.

Wat kan Arbobutler voor u betekenen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53
  • LinkedIn

Stuur een bericht