Arbobutler

Kennissessie: wijziging Arbowet 2017

Waarvoor wij wakker worden.

Wijziging Arbowet 2017, wat moet u doen en waarom?

Kennissessie Arbowet

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze inmiddels populaire kennissessie die dit keer gaat over ‘Wijziging Arbowet 2017, wat u moet doen en waarom?'.
Tijdens de kennissessie nemen we u, vanuit onze visie op Werkvermogen en onder het genot van een heerlijk broodje, mee in de achtergrond van de wijzigingen en bieden we u concrete oplossingsrichtingen om mee aan de slag te gaan.

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbowet in werking. De aanleiding voor deze wetswijziging zijn veranderingen op de arbeidsmarkt en de toenemende focus van de overheid op de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Daarnaast zijn er belangrijke aanscherpingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Tijdens de kennissessie praten wij u bij over de belangrijkste wijzigingen:

 1. Minimumeisen basiscontract?
  Het basiscontract stelt minimumeisen aan de samenwerking tussen uw arbodienst en u als werkgever. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts.
 2. Bij welke taken dient u zich in elk geval te laten ondersteunen?
  1. Overleg met OR en preventiemedewerker
  2. Bezoek aan de werkplek
  3. Second opinion
  4. Klachten en privacy procedure
  5. Melden beroepsziekte
  6. Advisering over preventie en duurzame inzetbaarheid
 3. Instemming OR en handhaving inspectie
  De OR moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. De inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren. Ze kan bij het ontbreken ervan een boete aan de werkgever opleggen.
 4. Overgangsjaar
  U heeft tot 1 juli 2018 de tijd om de dienstverlening en de bijbehorende contracten daar waar nodig aan te passen conform de nieuwe wet.

Kennissessie gemist?

We hebben een aantal succesvolle kennissessies georganiseerd in Amsterdam, Alkmaar en Rotterdam. Heeft u die gemist? Een overzicht van de wijzigingen, vind u in onze hand-out ‘Samenvatting wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet'.

Wilt u meer weten over de wetswijzigingen, heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek of aan een screening van uw huidige verzuimprotocol? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops

In-company training voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53

‘Op al onze trainingen en workshops zijn de algemene voorwaarden van de Enrgy in Business Group van toepassing’

 • LinkedIn

Stuur een bericht