Arbobutler

Training: Verzuimmanagement

Training: Verzuimmanagement 'werken aan werkvermogen'

Verzuimmanagement voor leidinggevenden

Niet iedere leidinggevende is van nature even vaardig in het begeleiden van een verzuimende medewerker. En dat terwijl ze misschien wel de belangrijkste rol vervullen in de re-integratie! Zij beschikken immers over het meeste inzicht in de situatie en de processen die aan het verzuim ten grondslag liggen. En soms is het begeleiden van een zieke medewerker ook knap lastig door de vele verschillende factoren van invloed zijn op de route terug naar werk.
Het is dus van groot belang om leidinggevenden toegerust te maken op het handelen binnen een verzuimproces.

Wij helpen die leidinggevenden met het ontwikkelen van praktische kennis en vaardigheden om goed te kunnen handelen in zelfs de meest moeilijke verzuimsituaties. Door de interactieve training "Verzuimmanagement - Werken aan Werkvermogen" krijgt iedere leidinggevende meer inzicht in de verschillende verzuimprocessen binnen zijn of haar team. Zij trainen hun competenties en vaardigheden om doelgerichte verzuimgesprekken te voeren waarbij heldere werkafspraken worden gemaakt met behoud van een goede werkrelatie. Dit vergroot de kans op een succesvolle preventie en re-integratie van de medewerker. Om de training optimaal effect te geven wordt een professioneel acteur ingezet tijdens de sparring-sessies. Een professioneel acteur is in staat om het verzuimgedrag van medewerkers in de praktijksituatie realistisch neer zetten en de leidinggevende te voorzien van opbouwende feedback op hun gespreksvaardigheden.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops

In-company training voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53

‘Op al onze trainingen en workshops zijn de algemene voorwaarden van de Enrgy in Business Group van toepassing’

  • LinkedIn

Stuur een bericht