Arbobutler

Workshop: Modernisering Ziektewet

Workshop: Modernisering Ziektewet

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De financiële belangen zijn groot en het is belangrijk om te weten wat deze wet voor een bedrijf betekent. Centraal in deze kennissessie staat het vergroten van kennis over deze wetgeving en de gevolgen hiervan voor het bedrijf. Het doel van de training is om Arboprofessionals, P&O medewerkers, financieel medewerkers en casemanagers in staat te stellen het eigen beleid op het gebied van verzuim, HR en Finance tegen het licht te houden in relatie met de wijzigingen in de Ziektewet en de WIA.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops

In-company training voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op Of bel: 020-468 74 53

‘Op al onze trainingen en workshops zijn de algemene voorwaarden van de Enrgy in Business Group van toepassing’

  • LinkedIn

Stuur een bericht